Kontakt

OZ ZA ZDRAVÉ OČI
Vajnorská 1306/7
83103 Bratislava-Nové Mesto
Slovenská republika

info(zavináč)ozzazdraveoci.sk

Číslo účtu: SK28 0200 0000 0043 6806 7359
(do poznámky prosíme uviesť MENO ČLENA)

IČO: 53007506

Výpis z registra občianskych združení MV SR klikni sem

Predseda OZ:
Mgr. et Mgr. Oľga Jausch, LL.M.

Podpredseda OZ:
Ing. Jozef Púchovský


Zakladajúci členovia OZ:
Mgr. et Mgr. Oľga Jausch, LL.M.
Ing. Jozef Púchovský
RSDr. Josef Vízdal, CSc.